Veletiny.cz
Veletiny.cz

Vítejte ve Veletinách

Letecký snímek

Letecký snímek Letecký snímek

Slovácká obec Veletiny leží v údolí řeky Olšavy, v polovině cesty z Uherského Hradiště do Uherského Brodu, ve Zlínském kraji. Žije zde přibližně 520 obyvatel. Obec je součástí mikroregionu Dolní Poolšaví. Na území Veletin se nachází vesnická památková rezervace Stará hora s vinohradnickými búdami.

Úřední deska

Popis Soubor Platnost
Oznámení veřejnou vyhláškou znameni_verejnou_vyhlaskou.pdf 01.06.2023 - 16.06.2023
Vv komunikace Veletiny - Podolí rozhodnutí letiny_-_podoli_rozhodnuti.pdf 23.05.2023 - 08.06.2023
MRDP - návrh závěrečného účtu 2022 avrh_zaverecneho_uctu_2022.pdf 23.05.2023 -
Stanovení přechodné úpravy stanoveni_prechodne_upravy.pdf 15.05.2023 -
Dražba drazba.pdf 02.05.2023 - 07.06.2023
Rozpočtové opatření č.2-2023 poctove_opatreni_c._2-2023.pdf 01.05.2023 -
SVaK - informace svak_informace.pdf 26.04.2023 -
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí vv_ur.pdf 25.04.2023 -
Veřejnoprávní smlouva SDH Veletiny 2023 _smlouva_sdh_veletiny_2023.pdf 13.04.2023 -
Nedostatečně identifikovaní vlastníci 2023 niv_2023.pdf 23.02.2023 -
Rozpočtové opatření č.1-2023 zpoctove_opatreni_c.1-2023.pdf 22.02.2023 -
SVaK - cenové oznámení cenove_oznameni_svak.pdf -
Rozpočtové opatření č.5-2022 zpoctove_opatreni_c.5-2022.pdf 14.12.2022 -
Výroční zpráva - informace 2022 ni_zprava_-_informace_2022.pdf -
Rozpočet obce Veletiny 2023 ozpocet_obce_veletiny_2023.pdf 14.12.2022 -
Střednědobý rozpočtový výhled obce Veletiny 2025-2026 vyhled_obce_veletiny_25-26.pdf 14.12.2022 -
Rozpočet Mš Veletiny 2023 rozpocet_ms_veletiny_2023.pdf 14.12.2022 -
Střednědobý výhled hospodaření Mš Veletiny 2025-2026 y_vyhled_ms_veletiny_25-26.pdf 14.12.2022 -
MZe veřejná vyhláška ska_opatreni_obecne_povahy.pdf 15.11.2022 -
Rozpočtové opatření č.4-2022 zpoctove_opatreni_c.4-2022.pdf 08.09.2022 -
Rozpočtové opatření č.3-2022 rozpoctove_opatreni_c._3.pdf 29.06.2022 -
Závěrečný účet obce Veletiny 2021 ny_ucet_obce_veletiny_2021.pdf 28.06.2022 -
Účetní závěrka obce Veletiny 2021 tiny_za_rok_2021-schvalena.pdf 28.06.2022 -
Účetní závěrka Mateřské školy Veletiny 2021 _zaverka_ms_2021-schvalena.pdf 28.06.2022 -
Veřejnoprávní smlouva SDH sdh_vps.pdf 09.05.2022 -
Veřejnoprávní smlouva MS Kojetínek ms_kojetinek.pdf 05.05.2022 -
Rozpočtové opatření č.2-2022 poctove_opatreni_c._2-2022.pdf 04.05.2022 -
Informace 2021 informace.pdf -
Střednědobý rozpočtový výhled obce Veletiny 2023-2024 ctovy_vyhled_obce_veletiny.pdf 09.01.2021 -
Střednědobý výhled hospodaření MŠ Veletiny 2023-2024 ed_hospodareni_ms_veletiny.pdf 09.01.2021 -
Smlouva ms Kojetínek smlouva_ms_kojetinek.pdf 15.03.2020 -
Veřejnoprávní smlouva MS Kojetínek ouva_ms_kojetinek_2019_(2).pdf 10.6.2019 -
Archiv úřední desky

Aktuálně


OZNÁMENÍ!!!

V pátek 2. června 2023 od 12 hodin bude UZAVŘENA místní pozemní komunikace pro motorová vozidla mezi obcemi Veletiny a Podolí. 

INFORMACE KOMPOSTÉRY

Kompostéry pro registrované zájemce budou k odběru každé pondělí a středu od 15 do 17 hodin ve dvoře mateřské školy/obchodu.

Informace o výsledcích odpadového hospodářství obce Veletiny za rok 2022

uploads/odpady_2022.pdf

INFORMACE ŘSZK

uploads/ASZK_oAez.pdf

Integrovaná doprava Zlínského kraje

Rozšiřujeme_nabídku_předplatného_jízdného

Oznamujeme občanům,

že k uhrazení zákonného poplatku za svoz komunálního odpadu (550,- Kč/osoba s trvalým pobytem v obci Veletiny) a za psa (100,- Kč/kus) výhradně upřednostňujeme platbu bankovním převodem na číslo účtu 11527721/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné domu. Hotovostní platbu v kanceláři obecního úřadu lze uhradit od 1. března 2023.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. června 2023. 

INFORMACE sběrný dvůr

Ve sběrném dvoře je umístěn kontejner na kovy. Odkládat zde můžete kovové obaly od konzerv, nápojů a sprejů. 

Důrazně upozorňujeme a vyzýváme občany, aby přistavované kontejnery využívali pouze k odpadu, ke kterému jsou určeny - a to VÝHRADNĚ na BIOODPAD. K uložení stavební suti, plastů, papíru, skla a dalšího odpadu jsou určeny kontejnery na sběrném dvoře, případně po obci zbudovaných sběrných hnízdech. V případě nedodržování nastavených podmínek budeme nuceni od přistavování kontejnerů na bioodpad upustit. 

               !!! DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ !!!

 

Změna ve využívání kontejnerů na bioodpad

Vážení spoluobčané,

z důvodu snadnější následné manipulace s uloženým bioodpadem, budou přistavované kontejnery sloužit VÝHRADNĚ pro měkký druh odpadu. Větve, které způsobovaly problém při dalším třídění, budou poštěpkovány zvlášť. Proto je, prosím, ukládejte do blízkosti kontejnerů, nebo budou po domluvě poštěpkovány na předem dohodnutých místech. Za dodržování děkuje team obecních zaměstnanců.  

Archiv Aktualit
Ekokom Asekol Elektrowin
Slovácký deník Dobrý den s Kurýrem TV Slovácko
Svoz odpadu Modré pytle – papír
30.06.2023
Žluté pytle – plast
30.06.2023
Hlášení poruch Veřejné osvětlení
Místní rozhlas
Kalendáře Kulturní dům
Veřejná místa
Místní rozhlas Hlášení rozhlasu
Z fotogalerie Různé
SDH Veletiny
Interaktivní malovaná mapa Uherskohradišťsko
© Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz
Povodňový plán obce Veletiny
Dolní Poolšaví
Zlínský kraj
Zlín
Databáze firem Evropské databanky
Obec Veletiny - obecní úřad - ekatalog.cz Městské, obecní úřady - ekatalog.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj